REFERÉNDUM

[ lat. referendum – məlumat verilməli] Xüsusi əhəmiyyətli dövlət məsələlərinin həlli üçün ümumxalq sorğusu, ümumi rəy sorğusu. Konstitusiya haqqında referendum.
REFERATİV
REFERENSİYA

Digər lüğətlərdə