REFERENT

[ lat. referentis – məlumat verən] Bir idarədə, təşkilatda müəyyən məsələlər üzrə məlumat və məsləhət verən vəzifəli şəxs. Referentlə məsləhətləşmək. Nazirliyin referenti.
REFERENSİYA
REFLEKS

Digər lüğətlərdə