REFLEKS

[ lat. reflexus – inikas, əksetmə]
1. fiziol. Canlı orqanizmin qıcıqlanmaya, təsirə qarşı əsəb reaksiyası.
Heyvanlar aləmi anadangəlmə reflekslərə, instinktlərə malikdir. M.Axundov.

2. kit. Bir hadisənin doğurduğu ikinci hadisə, onun nəticəsi, əksi; inikas, nəticə.
REFERENT
REFLEKSİV

Digər lüğətlərdə