REFLÉKTOR

[ lat. reflektor – inikas etmək, əks etmək]
1. İşıq mənbəyindən çıxan şüaları əks etdirən. Lampanın reflektoru.
2. Əksetdiricisi olan elektrik lampalı qızdırıcı cihaz.
3. Əksetdirici batıq güzgüsü vasitəsilə əks alınan teleskop.
REFLEKTİV
REFLEKTÓR

Digər lüğətlərdə