REGENT

[ lat. regentis – idarə edən] Padşah əvəzinə ali hakimiyyəti həyata keçirən, dövləti müvəqqəti idarə edən şəxs.
REFRİJERÁTOR
REGENTLİK

Digər lüğətlərdə