REJİSSÓR

[ fr. regisseur, lat. rego – idarə edirəm] Teatr və ya kinematoqrafiya quruluşunun bədii rəhbəri; quruluşçu. Tamaşanın rejissoru. Rejissorun göstərişi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • REJİSSOR REJİSSOR [Dursun:] Deyir mən rejissoram belə deyirəm (C.Cabbarlı); ŞƏBİHGƏRDAN (köhn.) Rejissor (yaxud şəbihgərdan) daim iştirak edənlər arasında gəzi
REJİM
REJİSSORLUQ

Digər lüğətlərdə