REKLAMÁSİYA

[ lat. reclamatio – inkar, etiraz] tic. Malın keyfiyyəti aşağı olduğu üçün zərəri ödəmək haqqında tələb, iddia. Parçanın pis rənginə görə reklamasiya.
REKLÁM
REKLAMÇI

Digər lüğətlərdə