REMÁRKA

[ fr. remarque] Pyes müəllifinin, hadisənin hansı şəraitdə gedəcəyini, personajların davranışının və xarici görkəminin xüsusiyyətlərini səciyyələndirən izahı.
RELYÉF
REMÉDİUM

Digər lüğətlərdə