renta borcu

İpoteka borcu elə verilə bilər ki, müntəzəm təkrarlanan müddətlərdə daşınmaz əmlak üzrə ödənilməli olan müəyyən pul məbləği

remitent
renta müqaviləsi