RENTGÉN

[alman fizikinin adından]
1. Rentgen şüaları ilə işıqlandırma. Rentgenin nəticəsi.
□ Rentgen şüaları – qeyrişəffaf cisimlərdən keçə bilən qısa elektromaqnit dalğalardan ibarət gözlə görünməyən şüalar.
2. Həmin şüalarla işıqlandıran cihaz. Rentgen kabineti.
RÉNTA
RENTGENOQRÁFİYA

Digər lüğətlərdə