RENTGEN

I. i. 1. fiz. Roentgen, Rontgen; 2. tib. X-ray photography, Xray treatment; ~ə salmaq to X-ray (d.); ~ə salınmaq to be* X-rayed

II. s. Roentgen, Rontgen, X-ray; ~ kabineti X-ray room; ~ şüası X-rays, Rontgen / Roentgen rays

RENTAÇI
RENTGENOQRAFİK

Digər lüğətlərdə