RENTGENOLÓGİYA

[rentgen və yun. logos] Tibbin, rentgen şüalarının diaqnostika və müalicə məqsədilə tətbiqindən bəhs edən şöbəsi.
RENTGENÓQRAM
RENTGENOLOJİ

Digər lüğətlərdə