RENTGENOTERAPİ́YA

[rentgen və yun. therapeia] Rentgen şüalarının müalicə məqsədilə tətbiqi.
RENTGENOSKÓPİYA
REOSTÁT

Значение слова в других словарях