REPETİSİYA

[ lat. ] Tamaşanın, konsertin, kinoçəkilişi üçün səhnənin və s. hazırlanması üçün görülən ilkin işlər; habelə nümunə üçün onların ifası; məşq.
REPERTUÁR
RÉPLİKA

Digər lüğətlərdə