REQLAN

[ ing. ] Qolları çiyni ilə bütöv biçilmiş, habelə bu cür biçilmiş palto və s. Reqlan palto. Reqlan paltar.
REQLÁMENT
REQRÉSSİYA

Digər lüğətlərdə