resipiyent

I

Donorla münasibətlərində qrant alan

II

Müalicə məqsədi ilə orqan və (və ya) toxumalar köçürülən şəxs

reproqrafik surətçıxarma
retranslyasiya

Значение слова в других словарях