rezident

Aşağıda göstərilən tələblərin birinə cavab verən istənilən fiziki şəxs:

retranslyasiya
rezidentlər

Значение слова в других словарях