RİAL

həqiqətdə gerçək olan; obyektiv varlıq.
RİADƏ
RİALA

Digər lüğətlərdə