RİCA

is. [ ər. ] Birinə müraciət edərək bir işin yerinə yetirilməsini arzu etmə, istəmə; xahiş. Ricasını yerinə yetirmək. – Min göz ilə ağlasın aləm gərək əhvalıma; Çünki əğyarın ricasilə məni yar öldürər. Heyran xanım.
[Xədicənin] ricasını yerə salmaq istəmirdim. S.Hüseyn.

□ Rica etmək (eləmək) – xahiş etmək, yalvarmaq.
Sonra hamı rica etdi ki, bu oyunu [Qaraca qız] bir də təkrar etsin. S.S.Axundov.
Uşaqlardan biri … həsrətlə baxdığımı görüb, anamdan mənim də onlarla iştirak etməyimi rica etdi. T.Ş.Simurq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RİCA rica bax xahiş

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • RİCA RİCA – ƏMR Onu göndər mənə, budur bir ricam; Qoy səndən uzaqda duyum iyini (R.Rza); Əmrinizin dalını buyurunuz (S

Etimologiya

  • RİCA Ərəbcə müraciət sözü ilə qohumdur, ricət sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
RİAYƏTSİZLİK
RİCƏT

Digər lüğətlərdə