RİND

is. [ ər. ] klas. Vaxtını eyş-işrətlə keçirən laqeyd, laübalı adam; xərabati.
Rindlər bəzmin gəzib bir-bir yetir məndən niyaz. Füzuli.
Badə zövqün nə bilir rindi-kühəndən qeyri! Ə.Vahid.

RİQQƏTLİ
RİNQ

Digər lüğətlərdə