RİQQƏTƏ GƏTİRMƏK

təsirləndirmək, duyğulandırmaq, heyran etmək.

RƏVAC VERMƏK
RİSKƏ GETMƏK