RİSKƏ GETMƏK

bax: odla oynamaq.

RİQQƏTƏ GƏTİRMƏK
ROLA GİRMƏK