Rİ́TMİKA

[ yun. ]
1. Ritmin sistem və xüsusiyyəti. Musiqinin ritmikası.
2. Ritm haqqında elm.
3. Ritm duyğusu aşılamaq məqsədilə edilən bədən hərəkətləri sistemi.
RİTMİK
RİTORİK

Digər lüğətlərdə