RİYA

RİYA’

ə. 1) ikiüzlülük; 2) fənd, fırıldaq.

RİVAQ
RİYAH

Digər lüğətlərdə