RİYAKAR

RİYAKAR Dükan qonşuluğumuzda Hacı Məlik adlı riyakar bir sövdəgər vardı... (Çəmənzəminli); İKİÜZLÜ (dan.) Hiyləgərlər, paxıllar və ikiüzlülər onun ətrafında toplanır (M.İbrahimov); MÜNAFİQ Dörd şey vardır cənnət yüzünü görməz; Bir münkir, münafiq, bir Yezid, qanmaz (Xətayi); RİYALI Fitnəli, riyalıdır yaltağın sifətləri (M.Rahim); QIRXDİLLİ (dan.).

RİYA
RİYAKARLIQ

Digər lüğətlərdə