RİYAZİYYAT

is. [ ər. ] Kəmiyyət münasibətlərini və obyektiv aləmin mücərrəd formalarını öyrənən elmlərin məcmusu. Ali riyaziyyat. Elementar riyaziyyat.
RİYAZİ
RİYAZİYYATÇI

Digər lüğətlərdə