RİYAZİYYAT

I. i. mathematics; ali ~ higher mathematics; tətbiqi ~ applied mathematics

II. s. mathematics; ~ fakültəsi the faculty of mathematics

RİYAZİLİK
RİYAZİYYATÇI

Digər lüğətlərdə