RİZ

is. [ fars. ] dan. Cığır, iz.
Böyük gəmiləri, dəmir yolları; Keçidləri, rizləri var ölkəmin. C.Cabbarlı.
Biçinçilərdən bəzisi açdığı rizi düz apara bilmədiyindən cərgələr hərdən bir-birinə qarışırdı. Ə.Əbülhəsən.

◊ Riz itirmək – bax iz itirmək (“iz”də).
[Kərbəlayı Rəcəb:] Ay xanım! Güldəstə özü yaxşı bilir ki, mən nə usta Xəlili tanıyıram və nə də İran əhlindən bir kəsi… Güldəstə riz itirir, vəssalam. N.Vəzirov.

RİYAZİYYATŞÜNAS
RİZA

Digər lüğətlərdə