ROK

is. [ ing. ]
1. Səs-küylü müasir musiqi növü.
2. Yırğalanma, yellənmə.
RÓBOT
ROKOKÓ

Digər lüğətlərdə