ROMAN

I. i. 1. novel; qəhrəmanlıq ~ı romance; məişət ~ı novel of everyday life; 2. (sevgi macərası) love affairs; (sevgi əhvalatı) romance

II. s. Romanic; ~ dilləri Romance / Romanic languages; ~ filologiyası Romance philology

ROMA
ROMANÇILIQ

Digər lüğətlərdə