ROMANİSTİKA

[ rus. əsli fr. ] Roman dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; roman filologiyası.
ROMANİST
ROMANİ́ZM

Digər lüğətlərdə