ROMÁNS

[ fr. ]
1. Fortepiano və ya başqa musiqi alətinin müşayiətilə oxunmaq üçün hər hansı bir şairin sözlərinə yazılmış kiçik vokal əsəri.
İndi bizim şöhrət qazanmış simfonik əsərlərimiz, romanslarımız, mahnılarımız vardır. İ.Əfəndiyev.
[Şura] gecə gözəl piano çaldı, rusca romanslar oxudu. A.Şaiq.

2. Musiqiyə köçürülmüş kiçik lirik əsər.
ROMANİ́ZM
ROMANTİ́K

Digər lüğətlərdə