ROMÁNTİK

[ fr. ]
1. Romantizmin (1 və 2-ci mənalarda) tərəfdarı və davamçısı. Fransız romantikləri.
2. İnsanları və həyatı idealizə edən; xəyalpərəst, hissiyyatçı.

Etimologiya

  • ROMANTİK V əsrdə müxtəlif german tayfaları Roma imperiyasının qərb əyalətlərinə soxulduqdan sonra öz dillərindən imtina edərək itaət altına aldıqları xalqların
ROMANTİ́K
ROMÁNTİKA

Digər lüğətlərdə