ROMANTİZM

[ fr. romantisme, lat. romanus – Romaya aid]
1. XIX əsrin birinci rübündə klassisizmin qanunları ilə mübarizə aparan, şəxsiyyət və hissiyyatı tarixi və xalq poetik mövzuları öz yaradıcılığı üçün əsas qəbul edən cərəyan.
2. Ədəbiyyat və incəsənətdə: insanın yüksək mövqeyini optimistcəsinə parlaq surətlərlə göstərməyə çalışan bədii üsul. Mütərəqqi romantizm. İnqilabi romantizm.
3. Hissiyyata qapılma, xəyalpərəstlik, seyrçilik.

Etimologiya

  • ROMANTİZM İtalyanca roman, romans, Roma tipli sözlər də eyni kökə malikdir, ədəbi cərəyan adıdır. (Bəşir Əhmədov
ROMANTİKLƏŞDİRMƏK
ROMB

Digər lüğətlərdə