ROMBOİD

[ yun. ] riyaz. bax paraleloqram.
ROMBAOXŞAR
ROMBŞƏKİLLİ

Digər lüğətlərdə