ROMBVARİ

bax rombşəkilli.
ROMBŞƏKİLLİ
RÓNDO

Digər lüğətlərdə