RÓNDO

is. [ ital. ] Əsas mövzunun dəfələrlə təkrarlanması və onların arasında müxtəlif məzmunlu epizodların növbələşməsinə əsaslanan musiqi forması.
ROMBVARİ
RÓTA

Digər lüğətlərdə