ROTÁSİYA

[ lat. rotatio – fırlanma] mətb.
: rotasiya maşını – fırlanan silindrik mətbəə forması (qəlibi) olan çap maşını.
RÓTA
RÓTMİSTR

Digər lüğətlərdə