RÓTMİSTR

[ pol. ] 1917-ci il bolşevik inqilabından əvvəlki rus süvari qoşunlarında zabit rütbəsi, habelə bu rütbədə olan zabit. [P.A.Qrinyov:] Adının İvan İvanoviç Zurin, özünün isə qusar alayı rotmistri olduğunu öyrəndim. A.S.Puşkindən.
ROTÁSİYA
RÓTOR

Значение слова в других словарях