RÓTOR

[ lat. rotare – fırlanma] Maşının (turbinin, motorun və s.-nin) fırlanan hissəsi.
Göz qoydu fırlanan neçə rotora; Bu mədən ustası, mədən həkimi. S.Vurğun.
Rotorun gurultusu bütün buruğu bürümüşdü. M.İbrahimov.

RÓTMİSTR
ROYÁL

Значение слова в других словарях