ROYALİ́ZM

[ fr. ] Padşah hakimiyyəti tərəfdarlığı; padşahpərəstlik.
ROYALİST
ROZMARİ́N

Digər lüğətlərdə