RU FARS

Üz, çöhrə.

Əfsus ki, oldu qəfildən

Siyah ruyum, qara baxtım!

Düşdüm tükənməz bəlaya.

Yanır cismim nara, baxtım!

              (“Dilsuz və Xəzangül”)

                               *

Nəzər qıl ruyində bir cüft xalına... (“Əsli və Kərəm”)

RİZVAN ƏRƏB
RUBƏ