Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Ç» – 54
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇAĞ

ÇAĞ – XƏSTƏ O zaman isə Rüstəmin çağ vaxtı idi (M.
подробнее

ÇAĞA

ÇAĞA – BÖYÜK Xalisə çağanın əskisini yuyanda birini orada unudubdur, get onu gətir, gəl (S.S.
подробнее

ÇAĞIRIŞ

ÇAĞIRIŞ – ƏMR Mayanın gözlərində incə və mehriban duyğular, təlaş dolu xoş bir intizar və çağırış vardı (M.İbrahimov); Müfid hər nə edirsə etsin, Dilşad yenə də onun ağzına baxır və əmrinin intizarını çəkirdi (M.S.Ordubadi).

ÇAXNAŞMA

ÇAXNAŞMA – SAKİTLİK Çaxnaşma düşdü (M.Süleymanlı); Ətrafda sakitlikdir (S.Qədirzadə).

ÇAXNAŞMAQ

ÇAXNAŞMAQ – SAKİTLƏŞMƏK İzdiham çaxnaşdı (S.Vəliyev); Nəhayət, sakitləşdi (M.İbrahimov).

ÇAL

ÇAL – QARA Seyrək, çal saçlarını da azacıq isladıb, arxaya darayırdı (S.
подробнее

ÇALA

ÇALA – DÜZ Çox çətinliklə Məmişi çaladan çıxartdılar (M.Talıbov); Düzdə oturdular (M.Hüseyn).

ÇALIŞQAN

ÇALIŞQAN – TƏNBƏL Çox gözəl! Yaşasın çalışqan kənd qadınları (Ə.
подробнее

ÇALIŞMAQ

ÇALIŞMAQ – VEYLLƏNMƏK Biz çalışmalıyıq ki, ayrı-ayrı adamların əvəzinə ümumi camaat varlansın, kolxoz dövlətlənsin (Ə.Vəliyev); Sən harda küllənir, veyllənirsən? (S.Vurğun).

ÇAŞBAŞ

ÇAŞBAŞ – TOXTAQ Çaşbaş qaldı (“Azərbaycan”); Gülşənin manqası iki günə qurtarmağı qət etdiyi halda bu arvad çox toxtaq danışırdı (Ə.Vəliyev).

ÇAŞMAQ

ÇAŞMAQ – TOXTAMAQ Rantik bir anlığa çaşdı (C.
подробнее

ÇEVİK

ÇEVİK – ÖLÜVAY Hərəkətləri çevik, yerişi quş kimi yüngül idi (İ.
подробнее

ÇEVİKLİK

ÇEVİKLİK – ÖLÜVAYLIQ Onun yerişində, hərəkətlərində əvvəlki zirəklik, çeviklik yox idi (C.
подробнее

ÇƏKİLMƏK

ÇƏKİLMƏK – QABARMAQ Dəniz gah qabarır, gah da çəkilir.

ÇƏKİŞMƏK

ÇƏKİŞMƏK – BARIŞMAQ Sözləri düz gəlmədi, çəkişdilər. Barışdı nə qədər ayrı düşənlər (C.Novruz).
подробнее

ÇƏKMƏK

ÇƏKMƏK – BURAXMAQ Uğur cilovu çəkdi (M.Süleymanzadə); Atın başını buraxdı.

ÇƏLİMSİZ

ÇƏLİMSİZ – KÖK Bakıdan gələn, çəlimsiz müstəntiqin biri bizi bəzi adamların yanında gözükölgəli etsin (T.Kazımov); Kök adam özünü bir az qabağa verdi (Mir Cəlal).

ÇƏNLİ

ÇƏNLİ – AYDIN Qoynu gah aydın havalı, gah çənli, dumanlı (R.Rza).

ÇƏPƏKİ

ÇƏPƏKİ – DÜZ Yarməmməd çəpəki qovluğa baxdı (M.İbrahimov); Səməd çevrilib düz oturdu (M.İbrahimov).

ÇƏPİNƏ

ÇƏPİNƏ – DÜZÜNƏ ...
подробнее