Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Ö» – 20
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÖC ÖG ÖL ÖM ÖN ÖR ÖT ÖZ
 

ÖCƏŞKƏN

ÖCƏŞKƏN – SAKİT Öcəşkən, dalaşqan uşaqdır (“Ulduz”); Sakit, ağıllı adama oxşayır (S.Qədirzadə).

ÖCƏŞMƏK

ÖCƏŞMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Bir ana şivəni, bir el qayğusu; Bir el şairinin təmiz duyğusu; Və onunla gedən bir öcəşmədir; Bir quru səhradan çıxan çeşmədir (M.Müşfiq); Axır ki, sakitləşdi (M.Hüseyn).

ÖGEY

ÖGEY – DOĞMA Dedim ögey atadan ata olmaz bunlara (M.Eynullayeva); – Sən mənim doğma atamsan! (Ə.
подробнее

ÖGEYLİK

ÖGEYLİK – DOĞMALIQ Ögeylik bəllidir başdan, binadan;Qatı düşmənidir ilk məhəbbətin (M.
подробнее

ÖLƏZİMƏK

ÖLƏZİMƏK – DƏBƏRMƏK Artıq kənd ayağındakı cərgə tonqallar öləziməkdə idi (S.
подробнее

ÖLMƏK

ÖLMƏK – YAŞAMAQ Bizə yaşamaq da, ölmək də tanış; Bir az da başqa bir aləmdən danış! (S.Vurğun).

ÖLÜ

ÖLÜ – DİRİ Mən vaxtilə diri idim, indi isə bir ölü (C.Cabbarlı).
подробнее

ÖLÜLÜK

ÖLÜLÜK – DİRİLİK Min günün ölülüyündən, bir günün diriliyi yaxşıdır (Ata. sözü).

ÖLÜVAY

ÖLÜVAY – BACARIQLI Ölüvay oğlu, ölüvay, dur bir sən də hərəkətə gəl (“Azərbaycan”); Çox bacarıqlı qızdır (C.Əmirov). ÖLÜVAY – ZİRƏK Zalım balası çox ölüvaydır (İ.Fərzəliyev); Vəfadar qoçaqdı, güclü idi, cəld və zirəkdi (M.İbrahimov).

ÖLÜVAYLIQ

ÖLÜVAYLIQ – QIVRAQLIQ Sənin ölüvaylığın ucundan bu günə qalmışıq. Bir qıvraqlıq yoxdur (Mir Cəlal).

ÖMÜRLÜK

ÖMÜRLÜK – MÜVƏQQƏTİ Ömürlük bir eşqin yolçusuyuq biz! (S.
подробнее

ÖN

ÖN – ARXA Qoy əssin önümüzdə yağılar yarpaq kimi (S.
подробнее

ÖRTMƏK

ÖRTMƏK – AÇMAQ Elə xırman yerlərini də çayır örtmüşdü (İ.
подробнее

ÖRTÜLÜ

ÖRTÜLÜ – AÇIQ Örtülü süfrənin bir eybi olar, açıq süfrənin min eybi (Ata. sözü).

ÖTƏRİ

ÖTƏRİ – DİQQƏTLƏ Qonşuluq üzündən, görəndə ötəri bir salam verərdim (Mir Cəlal); Qulam keçib diqqətlə ora baxdı (S.Qədirzadə).

ÖTÜRMƏK

ÖTÜRMƏK – QARŞILAMAQ Bayramqabağı qonaqların bir qismini ötürürdülər, bəzilərini isə qarşılayırdılar.

ÖZBAŞINA

ÖZBAŞINA – RƏSMİ Hələlik Kür dolaşır özbaşına (S.Rüstəm); Rəsmi evlənmək çox asan işdir (M.
подробнее

ÖZBAŞINALIQ

ÖZBAŞINALIQ – RƏSMİLİK Qanunsuzluq, özbaşınalıq və vəhşiliklə barışa bilmirdi (S.
подробнее

ÖZGƏ

ÖZGƏ – DOĞMA Özgə uşağını saxlamaq bir xəta şeydir (S.S.
подробнее

ÖZGƏLƏŞMƏK

ÖZGƏLƏŞMƏK – DOĞMALAŞMAQ Gələndə qonaqsan, gedəndə qonaq; Nə tez özgələşdi bu ocaq sənə? (B.
подробнее