Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Ü» – 22
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÜF ÜM ÜR ÜS ÜZ
 

ÜFUNƏTLİ

ÜFUNƏTLİ – ƏTİRLİ Bu üfunətli mühitdən qurtarmağınız qeyri-mümkündür (M.
подробнее

ÜMMAN

ÜMMAN – DAMLA O, kiçik damlada bir ümman görür (B.Vahabzadə).

ÜMUMİLİK

ÜMUMİLİK – XÜSUSİLİK Adın ümumiliyi və ya xüsusiliyi əşyanın ümumi və ya xüsusi olması ilə bağlıdır.

ÜRƏFA

ÜRƏFA – AVAM Şərabın nəyi biz ürəfa üçün deyil, avam üçündür (S.S.Axundov).

ÜRƏKLƏNMƏK

ÜRƏKLƏNMƏK – QƏHƏRLƏNMƏK Sərvinazın sözü Poladı həm ürəkləndirdi, həm də qəhərləndirdi (Ə.Vəliyev).

ÜRƏYİAÇIQ

ÜRƏYİAÇIQ – QƏLBİQARA Səriyyə çox ürəyiaçıq qız idi (İ.
подробнее

ÜRKƏK

ÜRKƏK – CƏSARƏTLİ O, ortaboylu, ürkək baxışlı, mütənasib bədənli, yaraşıqlı qadın idi (M.
подробнее

ÜRKMƏK

ÜRKMƏK – CƏSARƏTLƏNMƏK O elə əvvəldən qadından ürkərdi. Mirzə bir az da cəsarətləndi (Mir Cəlal).

ÜST

ÜST – ALT Altın həsir, üstün həsir, yat ki, yetim, tərləyəsən (Ata. sözü).

ÜSYANKAR

ÜSYANKAR – SAKİT Onların hər ikisi üsyankardır (M.Hüseyn); ...
подробнее

ÜZ

ÜZ – ARXA Sən qaranlığa arxa çevirib, işığa üz tutursan (S.Qədirzadə).

ÜZBƏÜZ

ÜZBƏÜZ – DALDALA Stulu çəkib üzbəüz oturdu (M.
подробнее

ÜZDƏKİ

ÜZDƏKİ – DİBDƏKİ Mən otağın dibdəki hər iki küncünü qazdım, heç nə yoxdur (C.
подробнее

ÜZDƏN

ÜZDƏN – DƏRİNDƏN Üzdən özünü elə aparırdı ki, guya onları ürəkdən istəyəndir (“Azərbaycan”); Gülsabah Əbilin gözlərinə baxıb dərindən köksünü ötürdü (Ə.Vəliyev). ÜZDƏN – DİBDƏN Üzdən duru, dibdən bulanlıq bir göl (M.İbrahimov).

ÜZGÜN

ÜZGÜN – SAZ Gülarə göz yaşından islanmış tülü dərhal buraxdı, üzgün, boğuq bir səslə dedi (C.
подробнее

ÜZGÜNLÜK

ÜZGÜNLÜK – SAZLIQ Bayaqkı üzgünlük yox oldu (İ.
подробнее

ÜZLÜ

ÜZLÜ – ASTARLI İki gün sonra Səadət xanımdan məktub aldım.
подробнее

ÜZÜAŞAĞI

ÜZÜAŞAĞI – ÜZÜYUXARI Girdə-girdə yaş damlaları saralmış, solğun yanaqlarından üzüaşağı süzüldü (M.
подробнее

ÜZÜGÜLƏR

ÜZÜGÜLƏR – QARAQABAQ Hər ikisi qarabuğdayı, üzügülər və qəşəngdir (S.Vəliyev); Qaraqabaq adamdır (M.
подробнее

ÜZÜQARA

ÜZÜQARA – ALNIAÇIQ Sən məni üzüqara edirsən (M.
подробнее