Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «İ» – 97

İBARƏLİ

İBARƏLİ – SADƏ Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləşdi (S.Rəhimov); Tamaşaçılar onun sadə nitqinin təsiri altındadırlar (“Ulduz”).

İBLİS

İBLİS – MƏLƏK Ədavət toxumu səpmək üçün siz; Gah mələk oldunuz, gah da bir iblis (S.Rüstəm).

İBTİDAİ

İBTİDAİ – MÜASİR İbtidai alətlərlə qazıldığı üçün baltanı çıxartmaq son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir (M.Hüseyn); Məsələn, sizin müasir quruluşdan narazı olduğunuzu mən çoxdan bilirəm (M.Hüseyn).

İCTİMAİ

İCTİMAİ – XÜSUSİ İctimai və xüsusi təsərrüfatlar arasında fərq qoymaq lazımdır.

İÇ

İÇ – BAYIR Əvvəl evin içi, sonra bayırı (Ata. sözü). İÇ – ÇÖL İçim özümü yandırır, çölüm sizi (A.
подробнее

İÇƏRİ

İÇƏRİ – BAYIR Bayırı kaşı-çini, içərisi toyuq hini (Ata. sözü).

İÇMƏK

İÇMƏK – TÖKMƏK Kim içməsə, yaxasına tökəcəyik (Mir Cəlal).

İDBAR

İDBAR – GÖZƏL Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi! Vaqqıldama bayquş kimi idbar, dilənçi! (M.Ə.
подробнее

İDDİALI

İDDİALI – BAŞIAŞAĞI Nə soxulmusan araya, a başıbəlalı, fələ? Nə xəyal ilə olubsan belə iddialı, fələ?! (M.Ə.Sabir); Onun heç kəslə işi yoxdur, başıaşağı adamdır.

İDEAL

İDEAL – ÇİRKİN Ən ideal adamlardan biri də Ramizdir.
подробнее

İDXAL

İDXAL – İXRAC Hazırda ölkəmiz... dərman maddələrinin idxalından tamamilə azad olmuşdur (R.
подробнее

İDRAKLI

İDRAKLI – SƏFEH Sən idraklı olduğun üçün bilirdim ki, sözümü tez anlayacaqsan (C.
подробнее

İDRAKSIZ

İDRAKSIZ – DÜŞÜNCƏLİ İdraksız bir kütlənin səfeh qorxaqlığına, qurban olub gedir (C.
подробнее

İFRİTƏ

İFRİTƏ – GÖZƏL O ifritə qadının alçaq fitnəsini hamımız başa düşdük (M.
подробнее

İĞTİŞAŞ

İĞTİŞAŞ – SÜLH Hər yerdə iğtişaş, hər yerdə üsyan;Alovlu nəğmələr ucalır göyə (S.
подробнее

İXTİLAF

İXTİLAF – BİRLİK Hər kiçik ixtilaf ailəni pozarsa, onda nə olar? (Mir Cəlal); Birlik lazımdır bizə! (M.Hüseyn).

İXTİYAR

İXTİYAR – GƏNC Qızlar, gəlinlər sevinir, uşaqlar, gənclər, ixtiyarlar sevinir, bütün kainat belə sevinirdi (C.Cabbarlı).

İXTİYARLIQ

İXTİYARLIQ – GƏNCLİK İxtiyarlıq ölümün qonşusudur (H.
подробнее

İKİBAŞLI

İKİBAŞLI – AYDIN Qaraş ikibaşlı söz soruşduqda Maya da ondan incidi, birbirindən soyuq ayrıldılar (M.İbrahimov); Bu o qədər aydın və sadə bir həqiqətdir ki... (M.Hüseyn).

İKİDİLLİ

İKİDİLLİ – SƏMİMİ Yox böylə ikidilli, yaman üzlü cəfakar; Bir zərrə utanmaz! (M.Ə.Sabir); ...
подробнее