Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Ş» – 53
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ŞA ŞƏ ŞI Şİ ŞO ŞU ŞÜ
 

ŞAD

ŞAD – QƏMGİN Mən həmişə şad və qəmgin xəbərləri onun çöhrəsindən oxuyardım (M.S.Ordubadi).
подробнее

ŞADLANMAQ

ŞADLANMAQ – HEYİFSİLƏNMƏK Sevinsin, şadlansın çöl də, çəmən də (C.
подробнее

ŞADLIQ

ŞADLIQ – BƏDBƏXTLİK Bir kəlmə bu halım ya şadlıqdır və ya bədbəxtlik (C.Cabbarlı).

ŞAX

ŞAX – ƏYRİ Camaatın üzünə şax baxım (M.İbrahimov); Həmişə çalışırdı ki, başqasına əyri baxsın.
подробнее

ŞAXLI

ŞAXLI – KÖHNƏ Köynəyi köhnə, amma kostyumu şaxlı idi (“Ulduz”).
подробнее

ŞAXTA

ŞAXTA – İSTİ Sizin başınızı şaxta vurmuşdur (C.
подробнее

ŞAXTALI

ŞAXTALI – BÜRKÜLÜ Sanki onu şaxtalı, boranlı qış günündə buzlu suya saldılar (İ.
подробнее

ŞAQRAQ

ŞAQRAQ – KƏDƏRLİ Ömrümüzdən bir gün belə incə, şaqraq keçirdik (A.
подробнее

ŞƏFƏQLİ

ŞƏFƏQLİ – SOLĞUN Göyərçin üzü bədirlənmiş ay kimi şəfəqli idi (Ə.Vəliyev); Varaqlar solğun, sarı (R.
подробнее

ŞƏFFAF

ŞƏFFAF – BULANLIQ Bu gecələrin birində; ayrılan yolumuz kimi; şəffaf buz kimi (R.
подробнее

ŞƏXSİ

ŞƏXSİ – ÜMUMİ Şəxsi məsələlərin vaxtını uzada bilərik (M.S.
подробнее

ŞƏKLƏMƏK

ŞƏKLƏMƏK – SALLAMAQ Gah qulaqlarını sallayır, gah da yad bir səs eşitmiş kimi şəkləyirdi (Mir Cəlal).

ŞƏLƏ

ŞƏLƏ – BALACA Şələ quyruğunu o yan-bu yana sürüyür (M.
подробнее

ŞƏN

ŞƏN – CANSIXICI Şən və gülər, həmişə şad olsun (C.
подробнее

ŞƏNLƏNMƏK

ŞƏNLƏNMƏK – KƏDƏRLƏNMƏK Günəşdən şənlənir; Geniş çöllər, ulu Tanrım (C.
подробнее

ŞƏNLİK

ŞƏNLİK – QƏMGİNLİK Küçədə şənlik artmışdı (Çəmənzəminli); Evimizdə bir matəm qəmginliyi vardı (M.
подробнее

ŞƏR

ŞƏR – XEYİR Şər xeyirə, xeyir şərə bağlıdır (H.Hüseynzadə).

ŞƏRƏFLİ

ŞƏRƏFLİ – BƏDNAM Bu gün ən şərəfli bir gündür bizə (A.
подробнее

ŞƏRƏFSİZ

ŞƏRƏFSİZ – QEYRƏTLİ Heç vaxt pis əmələ qoşulmamış, şərəfsiz iş görməmişdi (S.
подробнее

ŞƏRƏFSİZLİK

ŞƏRƏFSİZLİK – QEYRƏTLİLİK Anlaya bilmir ki, şərəfsizliyi; Altun dünyasında şərəf sayırlar (B.
подробнее