Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «Ə» – 97

ƏBƏDİ

ƏBƏDİ – MÜVƏQQƏTİ Sübhün əbədi aşiqləri olan boz torağaylar havalanıb səhər nəğmələrini oxuyur (M.
подробнее

ƏBƏDİLİK

ƏBƏDİLİK – MÜVƏQQƏTİLİK Əbədilik müvəqqətilikdən üstündür (“Qabusnamə”).

ƏBƏDİYYƏT

ƏBƏDİYYƏT – MÜVƏQQƏTİ Dünyaya bir dəfə gəlsə də insan; Yenə əbədiyyət onundur, fəqət (S.
подробнее

ƏBƏS

ƏBƏS – MƏNALI Ancaq əbəs yerə həyəcan keçirirdi (İ.
подробнее

ƏBLƏH

ƏBLƏH – AĞILLI Bu zarafatın o əbləhə neçəyə oturacağını göstərirəm (S.
подробнее

ƏCLAF

ƏCLAF – VİCDANLI O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi (Ə.Vəliyev); Bu xidməti hər bir vicdanlı kişi yerinə yetirməli idi (M.S.Ordubadi).

ƏCLAFLIQ

ƏCLAFLIQ – LƏYAQƏTLİLİK Görmürsən, kişinin üz-gözündən, hər hərəkətindən əclaflıq tökülür (A.
подробнее

ƏCNƏBİ

ƏCNƏBİ – ANA Onları əcnəbi dillərdə oxutmuşam (M.S.Ordubadi); Onlar ana dilində danışırdılar (M.
подробнее

ƏDALƏT

ƏDALƏT – ZÜLM Aldadır bəşəri yalan vədləri; Haqdan, ədalətdən yoxdur bir əsər (S.
подробнее

ƏDALƏTLİ

ƏDALƏTLİ – İNSAFSIZ Heç bundan ədalətli qərar olmaz (M.
подробнее

ƏDALƏTSİZ

ƏDALƏTSİZ – İNSAFLI Heç bir zaman hökumət ədalətsiz iş görməz (C.
подробнее

ƏDALƏTSİZLİK

ƏDALƏTSİZLİK – İNSAFLILIQ Məgər mən az ədalətsizlik, az insafsızlıq görürəm? (Ə.
подробнее

ƏDAVƏT

ƏDAVƏT – DOSTLUQ Bizim qaçdığımıza görə, Pərviz xanla Rəhim xanın arasında ədavət düşəcəkdir (Ə.
подробнее

ƏDƏB

ƏDƏB – QABALIQ Təzə gəlinlər, cavan qızlar yanına girə bilməzdi; ədəb, həya, hörmət vardı (Q.
подробнее

ƏDƏBLİ

ƏDƏBLİ – KOBUD Vaqiən Qasım əmi çox ədəbli və söz eşidən idi (C.
подробнее

ƏDƏBLİLİK

ƏDƏBLİLİK – KOBUDLUQ Oğlan ədəbliliyindən başını aşağı saldı və cavab vermədi (“İzahlı lüğət”); Düzdür, biz onun kobudluğuna öyrənmişdik (Y.Əzimzadə).

ƏDƏBSİZ

ƏDƏBSİZ – ABIRLI Xain, alçaq, ədəbsiz, aç qapını (H.Cavid); Mən...
подробнее

ƏFƏL

ƏFƏL – ZİRƏK Hə, bala, belə bir kişinin mənim kimi əfəl nəticəsi var (B.
подробнее

ƏFƏLLİK

ƏFƏLLİK – ZİRƏKLİK Çox görmüşük dürlü-dürlü ölümləri; Qocalıqdan, xəstəlikdən, əfəllikdən ölənləri (X.Rza); Atamın zirəkliyi müqabilində mənim çox aciz-avara bir uşaq olmağımı üzə çəkənlərin ən dəhşətlisi Nabat xalanın oğlu Yaqub idi (Ə.Əylisli).

ƏFSANƏ

ƏFSANƏ – HƏQİQƏT Bunlar həqiqətdir, əfsanə deyil; insan nələr qurdu, nələr yaratdı (H.Hüseynzadə).