Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «B» – 174
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BO BU
 

BABAL

BABAL – SAVAB Dərin bir dəryadır şair xəyalı; Götürdüm boynuma şəri, babalı (R.
подробнее

BABAT

BABAT – PİS Ruzigarım bir növ babat keçir, hacı (N.
подробнее

BABİ

BABİ – DİNDAR Məsələn, mənə deyirlər ki, filankəs babidir, yəni mürtəddir (C.
подробнее

BACARIQSIZ

BACARIQSIZ – DİRİBAŞ Elə bacarıqsızdır ki, on saata işə sala bilməyəcək (M.
подробнее

BADALAQ

BADALAQ – DÜZLÜK İndi sənin mənə badalaq qurmağının heç adı yoxdur (Ə.
подробнее

BAĞIRMAQ

BAĞIRMAQ – SUSMAQ Səriyyə xala bağırmaq, ağlamaq istəyir, bacarmırdı (M.
подробнее

BAĞIŞLAMAQ

BAĞIŞLAMAQ – GÜNAHLANDIRMAQ Mənim dediklərimdə səhv və yanlışlıqlar olsa, bağışlamağınızı xahiş edirəm (Mir Cəlal); Əgər məni yalandan günahlandırmaq istəyirsinizsə, günahlandırın.

BAĞLAMAQ

BAĞLAMAQ – AÇMAQ Nahar etmək bəhanəsi ilə qapını bağladım (Ə.
подробнее

BAĞLI

BAĞLI – AÇIQ Bağlı qapıya xata dəyməz (Ata. sözü); Səhər açıq pəncərədən rəfiqəsini səslədi.

BAĞRIQARA

BAĞRIQARA – XOŞBƏXT Bir ildir ki, bağrıqaradır, müsibət üz vermişdi.
подробнее

BAHADIR

BAHADIR – QORXAQ Bahadır deməzlər hərgiz sayana; Görüm lənət lənət olsun yardan doyana (M.P.
подробнее

BAHAR

BAHAR – QIŞ Payız ötür, qış keçir; Bahar qalır arxada (H.Hüseynzadə).
подробнее

BAHARLI

BAHARLI – QIŞLI Ömrün keçdisə də baharlı, qışlı; Gördün gələcəyi gün kimi aydın (S.Rüstəm).

BAHARSIZ

BAHARSIZ – QIŞSIZ Baharsız, qışsız bu yerlərin nə ləzzəti olar.

BAKİR

BAKİR – POZĞUN Bu incə rəqslərdə nə qədər gözəllik, nə qədər bakir hissin ifadəsi vardır (Çəmənzəminli); Anna pozğun qızdır, onunla oturub-durma.

BAQİ

BAQİ – FANİ Bu dünya fani, o dünya baqi (Ayrım bəzəmələri).

BALA

BALA – BÖYÜK Xan Soltan qoyunu gözləmək üçün bala çobanı dik qayanın başına qaldırmışdı (S.
подробнее

BALACA

BALACA – HÜNDÜR Dilaranın bacısı boyca balaca, amma qardaşı hündür idi.

BALACALAŞMAQ

BALACALAŞMAQ – BÖYÜMƏK Bir saatın ərzində arıqlamış, balacalaşmış, ordları batmış... (M.
подробнее

BALACALIQ

BALACALIQ – BÖYÜKLÜK ...Bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışdı (S.S.
подробнее

BALQABAQ

BALQABAQ – BACARIQLI Xəlil nədir ki, o məni işdən çıxardır, bunlar da balqabaq kimi durub baxırlar (M.Hüseyn); Yəqin o şofer bacarıqlı adamdır, gözüaçıqdır (M.İbrahimov).

BAMBALACA

BAMBALACA – UZUNDRAZ Bambalaca bir uşaq; Pəncərədən baxırdı (İ.
подробнее

BAMBILI

BAMBILI – AĞIR Həmin bu mərkəzin bərəkətindəndir ki, mən bu bambılı Əhmədin yanında olmuşam bir balaca uşaq... (C.Məmmədquluzadə); Ağır adamdır, hərdənbir başını qaldırıb məclisə göz gəzdirirdi.

BAMƏZƏ

BAMƏZƏ – QARADİNMƏZ O çox baməzə qoca idi. Zarafat etməyi və lətifə söyləməyi çox sevərdi (M.S.
подробнее

BARBARLIQ

BARBARLIQ – MƏDƏNİLİK ...
подробнее

BARIŞIQLIQ

BARIŞIQLIQ – KÜSÜLÜLÜK Oğlanla qızın valideynləri arasında barışıqlıq oldu.
подробнее

BARIŞMAQ

BARIŞMAQ – DALAŞMAQ Mən küsməmişəm ki, barışam. Mən dalaşmaq fikrində deyiləm (C.Əmirov).
подробнее

BASABAS

BASABAS – SEYRƏKLİK Vaqonlarda basabas idi (Mir Cəlal); ...
подробнее

BASDIRMAQ

BASDIRMAQ – ÇIXARTMAQ Çox pakizə... Sübh tezdən hamısını basdıraram (N.
подробнее

BASMAQ

BASMAQ – AÇMAQ Dərhal qapını basıb, mətbəxə qayıtdı (Mir Cəlal); Aç gözün, gözlərinin qurbanı; Bir tamaşa elə, gör dünyanı (A.Səhhət). BASMAQ – BURAXMAQ Nəriman... bu adamın əllərini tutdu, dizi ilə boğazını basdı (Mir Cəlal); Barmaqları boşalıb kağızı buraxdı. B.Talıblı.