Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «D» – 246
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
DA DE DI DO DU
 

DABANBASARAQ

DABANBASARAQ – YAVAŞ Atları dabanbasaraq çapdılar (İ.Şıxlı); Adamlar küçədə yavaş hərəkət edirdilər.

DADANMAQ

DADANMAQ – YADIRĞAMAQ Görünür, tülkü toyuqlara dadanıb.
подробнее

DADANMIŞ

DADANMIŞ – TAMARZI Tamarzıdan kəs, dadanmışa ver (Ata. sözü).

DADLANMAQ

DADLANMAQ – ACILAŞMAQ Qar dağa çıxar, dadlanar (Ata.
подробнее

DADLI

DADLI – ACI Onun balı çox dadlıdır (S.S.
подробнее

DADSIZ

DADSIZ – ŞİRİN Dadsız ömrü nə eylərdim? Əzəldən (Ə.
подробнее

DADSIZLIQ

DADSIZLIQ – ŞİRİNLİK Xörəyin dadsızlığı iştah küsdürür. Dilində də qəribə bir şirinlik var (S.
подробнее

DAĞ

DAĞ – DƏRƏ Dağ dərəyə, dərə dağa bağlıdır (H.Hüseynzadə).
подробнее

DAĞILIŞMAQ

DAĞILIŞMAQ – YIĞIŞMAQ Biz dağılışmaq üçün sizi gözləyirdik (C.
подробнее

DAĞILMAQ

DAĞILMAQ – QURULMAQ Pozuldu çayların bəndi, bərəsi; Dağıldı yuvası bulaqların da (H.
подробнее

DAĞINIQ

DAĞINIQ – YIĞCAM Fikrim dağınıqdır (C.Əmirov); Fikrini oxucuya yığcam şəkildə çatdıra bilmişdir.

DAĞINIQLIQ

DAĞINIQLIQ – YIĞCAMLIQ Əsərdə fikir dağınıqlığı var. Əsərdə yığcamlıq yoxdur.

DAĞITMAQ

DAĞITMAQ – QURMAQ Onun oyuncaqlarını dağıdar və sındırar, bəzən də özünü döyüb qaçardı (A.
подробнее

DAĞLI

DAĞLI – DƏRƏLİ Bizim yerlər dağlı-dərəlidir (“Jurnalist”).
подробнее

DAĞLIQ

DAĞLIQ – DƏRƏLİK Vaxtilə dərətəpəlik olan yuxarı dağlıq hissə indi gülçiçəyə bəzənmişdir.
подробнее

DAXİLƏN

DAXİLƏN – ZAHİRƏN Novruzəli və usta Zeynallar daxilən çox təmiz və xoşxasiyyət adamlardır (M.
подробнее

DAXİLİ

DAXİLİ – XARİCİ Daxili xəstəlik mütəxəssisi lazımdır (Çəmənzəminli); Sizin xarici görünüşünüz barəsində (C.Əmirov). DAXİLİ – ZAHİRİ Daxili bir maraq məni də saxladı. Zahiri görkəmlərindən yaşlı adama oxşayırdılar (M.İbrahimov).

DAİMA

DAİMA – ARABİR Dünyada istedad, hər böyük hünər; Daima vərdişlə inkişaf edir (A.
подробнее

DAİMİ

DAİMİ – MÜVƏQQƏTİ Yalan müvəqqətidir, doğruluqsa daimidir (S.Rüstəm).

DAL

DAL – ƏVVƏL Kəndə çatdığı üçün İkram söhbətin dalını eşidə bilmədi (Ə.
подробнее